Udførelse med fugesand fra Biosand.

Forberedelse:bill_2

Den vigtigste faktor er, at det er tørvejr når arbejdet skal udføres. Dernæst skal bunden være tør, da voks og vand ikke kan arbejde sammen. Rengøring af stenene er også en uhyre vigtig faktor, for at opnå et godt resultat.

Der kan ikke rengøres omhyggeligt med en stiv kost, da det vil resultere i at man fejer jord og sand ind i kanter og sprækker. en industristøvsuger derimod kan anvendes med et godt resultat.

Fugedybden er for områder med let trafik 2 cm – 2½ cm, og for tungere trafik 4 cm – 4½ cm.

Udlægning af fugesand:bill_3

Efter omhyggelig rengøring fejes fugesandet nu ud i fugerne. Dette gøres med en let fejekost. Det er vigtigt at overfladen fejes helt ren, så der ikke brændes fugesand fast oven på stenene.

Obs! Der må ikke fejes mere fugesand ud end man kan nå at brænde, hvilket skal forstås på den måde, at man ikke må feje fugesand ud, hvis det ser ud til regn. Modtager fugesandet først vand er den kun til at kassere, en absolut nødløsning er evt. anvendelse af en pressenning.

 

Brænding af fugesand:bill_1

Brænderen startes og føres hen over det udlagte fugesand. som udgangspunkt er brændtiden 3-4 min. Denne tid kan være kortere eller længere afhængig af jord -og lufttemperatur, samt de forskellige belægningstenstype.

Efter brænding er det vigtigt, der kontrolleres om brændingen er helt i bund. brug f.eks. en skruetrækker hertil. er brændingen ikke i bund gives der 30 sek – 1 min. mere i brændtid. kontrollen med brændingen må udføres regelmæssigt.

Fugen falder nogle mm sammen ved brændingen, og det kan derfor være nødvendigt med en efterfyldning med fugesand, samt en efterbrænding. Ved denne efterfyldning er det uhyre vigtigt at begge lag er brændt sammen. Hvilket kontrolleres med før omtalte skruetrækker.

Under brændingen trækker man brænderen når den flyttes, så der ikke laves dækspor på belægningen, der lige er blevet brændt.