Fakta om fugesand fra Biosand.

Kornstørrelse:

0-1 mm (derfor er en fugebredde på mindst 1 mm påkrævet)

Fugedybde:

Fugesand fra Biosand fejes ud i fugerne i en dybde af 2 – 2½ cm for gående og let trafik, og 3½ – 4 cm for tungere trafik.

Opvarmning: 

Efter udlægning skal fugesand fra Biosand varmes op til ca. 120⁰C med en speciel mobil brænder, og efter få minutter er det fast og uigennemtrængelig for ukrudt. opvarmning bør ske med strålevarme, og ikke med åben ild.

Rumvægt:

1500 kg/m3

Forbrugsvejledning:

For fugning af belægningsten, ved en fugedybde på 30mm.

forburgstabel

Frost/tø: 

Fugesand fra Biosand giver sig sammen med belægningsstenen ved skift fra frost til tø, og revner dermed ikke.

Hærdetid: 

Arealer med nylagt biosand kan tages i brug umiddelbart efter at fugesandet er kølet ned. (helt optimal styrke opnås dog først efter efter 2-3 dages nedkøling) Klar til brug: fugesand fra Biosand er klar til brug, med det samme. Fugesand fra Biosand skal ikke blandes med hærder eller andet.

Udvaskning:

Fugesandet vaskes ikke ud af fugerne ved kraftigt regnskyl, tagdryp eller lign.100Procent

Feje/sugemaskiner: 

Fugesandet er ikke sårbar overfor feje og sugemaskiner.

Miljørigtigt:

Fugesandet er helt igennem miljørigtigt, både hvad angår af produktion, anlægning, besparelser af pesticider og gas, og ved evt. nedbrydning.